Test produktów, opakowań, reklam

Testy stosujemy, gdy wprowadzamy na rynek nowy produkt lub zmieniamy jego postać oraz gdy chcemy go ulepszyć. Metodologia testów jest zróżnicowania w zależności od założonego celu badawczego. Testowaniu mogą podlegać:

 1. produkty
 2. nazwy produktów
 3. opakowania
 4. hasła reklamowe
 5. reklamy radiowe
 6. reklamy telewizyjne

test produktu, opakowania

 • Testowanie opakowania produktu – badanie to ma na celu rozpoznanie który projekt opakowania najbardziej odpowiada respondentom , który zwróciłby ich uwagę w sklepie i który kupiliby najchętniej. Z naszego doświadczenia wynika, że zazwyczaj przedstawionych jest kilka projektów, w związku z czym opinia respondentów w tym właśnie przypadku jest niezwykle ważna. Dodatkowo, przeprowadzając to badanie, otrzymuje się informacje na temat poszczególnych funkcji opakowania tzn. jak konsumenci postrzegają jego wielkość, czy mają poczucie, ze dobrze chroni produkt wewnątrz (funkcja ochronna), czy informacje na nim zawarte są adekwatne do ich oczekiwań (funkcja informacyjna), ale przede wszystkim czy przyciąga ich uwagę i czy podoba im się zastosowany kształt czy np. kolorystyka (funkcja estetyczna).
 • Testowanie nazwy produktu – przeprowadzenie tego badania pozwala na wyłonienie najlepszej propozycji nazwy dla danego produktu, takiej która w opinii respondentów najlepiej pasuje do produktu, zwraca na niego uwagę, dobrze się kojarzy i łatwo zapada w pamięć.
 • Testowanie hasła reklamowego – badanie to ma na celu wyłonienia najlepszej propozycji hasła reklamowego, które przykuwa uwagę badanych, zapada im w pamięć, jest przez nich kojarzone z reklamowanym produktem bądź usługą i zachęca do zainteresowania się danym produktem bądź usługą. Co więcej, badanie to pozwala na ustalenie w jakim stopniu badani zrozumieli dane hasło reklamowe i w razie potrzeby: jakie jego elementy wpływają na prezentowany poziom zrozumienia.
 • Testowanie przekazu słownego – badanie to pozwala na określenie w jakim stopniu konsumenci postrzegają dany przekaz słowny, jak pasuje on do reklamowanego produktu, pozwala na określenia stopnia zapadalności w pamięć badanych, stopnia zrozumienia. Ponadto, po przeprowadzeniu tego badania, otrzymuje się informacje o skojarzeniach które budzi testowany przekaz słowny.
 • Testowanie propozycji reklamy – jest to badanie którego celem jest uzyskanie informacji na temat stanów emocjonalnych i skojarzeń, które budzi prezentowana reklama. Ponadto, badanie to służy zidentyfikowaniu potrzeb, których dotyczy reklama, sprawdza poziom jej zrozumienia i zapamiętania i udziela informacji na temat wizerunku reklamowanego produktu, który się wyłania z prezentowanej reklamy. Po przeprowadzeniu tego badania można wybrać propozycję, która najbardziej odpowiada konsumentom. Co więcej badanie to pozwala ustalić skuteczność danej reklamy tzn. na ile wzbudza ona wśród badanych klientów chęć nabycia danego produktu lub usługi. Badanie to dostarcza także twórcom reklamy cenne informacje jakimi są wskazówki egzekucyjne. Badanie związane z testowaniem propozycji reklamy można podzielić na trzy główne kategorie.
 • Layout reklamy prasowej – badanie to ma na celu uzyskanie informacji o idealnej reklamie danego produktu bądź usługi, która będzie zamieszczona w prasie, lub ocena istniejących propozycji i wybór spośród nich najlepszej tzn. spełniającej wszelkie oczekiwania czytelników.
 • Testowanie reklamy radiowej, telewizyjnej – badanie to służy zidentyfikowaniu emocji które budzi reklama,  potrzeb których dotyczy, sprawdza poziom zrozumienia i zapamiętania danego spotu, i co najważniejsze  sprawdza czy wzbudza on u klientów chęć nabycia danego produktu czy usługi.
 • Testowanie materiałów promocyjnych typu BTL  – badanie to pozwala na wyłonienie najlepszej propozycji tego rodzaju materiałów czyli takiej, która w opinii respondentów najlepiej pasuje do reklamowanego produktu czy usługi, zwraca na niego uwagę, budzi z nim skojarzenia i wywołuje właściwy skutek czyli odpowiednio zachęca respondentów do podjęcia oczekiwanych działań np. do nabycia danego produktu. Ponadto, badanie to, pozwala na ocenę poziomu zrozumienia danego przekazu reklamowego i udziela informacji na temat intencji badanych co do podjęcia oczekiwanych