Tajemniczy klient praca

Tajemniczy tajny klient co to za praca?

Chcesz zostać tajemniczym klientem, kliknij link, wypełnij formularz i czekaj na pierwsze zlecenia!

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele różnych opinii dotyczących tego kim są tajemniczy klienci, jak pracują, jak przygotowują się do swoich zadań i w jaki sposób są z nich oceniania. Ponieważ w wielu tych tekstach można dostrzec wiele nie do końca prawdziwych informacji postanowiliśmy przybliżyć nieco zasady pracy tajemniczego klienta. Na co powinniśmy być gotowi odpowiadając na ogłoszenie tajemniczy klient praca? Jakie zadania będziemy realizować? Jak będziemy rozliczani? Przede wszystkim tajemniczy klient nie ma i nie może oceniać zachwiań pracowników z którymi nawiązuje kontakt w czasie dokonywania obserwacji. Jego podstawowym zadaniem jest obserwacja i maksymalnie obiektywny opis zaistniałej sytuacji. Opis w oparciu o przygotowany kwestionariusz wizyty. Tylko w takiej sytuacji możemy mówić o rzetelnym badaniu jakości obsługi. Zanim jednak dojdzie do realizacji obserwacji tajemniczy klient powinien podlegać szczegółowej weryfikacji. Oprócz cech charakteru konieczne jest zweryfikowanie czy audytor dokonując badania danego punktu nie spotka tam swojego znajomego, członka rodziny lub inne znanej sobie osoby. Weryfikacja ta następuje w czasie pierwszej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli przebiegnie ona prawidłowo tajemniczy klient może przejść szkolenie związane z danym projektem.

Tajemniczy klient praca

W zależności od stopnia skomplikowania obserwacji, szeregu zachowań lub stwierdzeń, które mają paść w czasie obserwacji układany jest przebieg szkolenia realizowanego zazwyczaj telefonicznie. Dopiero po takim przygotowaniu tajemniczy tajny klient może udać się do danego punktu aby wykonać badanie jakości obsługi. Wszystkie obserwacje realizowane w czasie badań tajemniczego klienta muszą być objęte klauzulą poufności. Tajemniczy klient nie może dzielić się informacjami uzyskanymi w czasie obserwacji w innymi osobami, portalami, firmami. Wszystkie obserwacje realizowane są zgodnie z wymogami kodeksu MSPA, który znacząco ułatwia pracę tajemniczym klientom. Tajemniczy tajny klient to więc przede wszystkim bezstronny wnikliwy obserwator rzeczywistości. Nie oceniający, nie wyciągający wniosków a jedynie obserwujący i odnotowujący zaobserwowane wydarzenia zachowania. Jedynie bowiem na podstawie takich obiektywnych obserwacji możliwe jest wnioskowanie o jakości obsługi klienta rekomendowanie zmian i programów naprawczych.

więcej o badaniach tajemniczego klienta

oferty pracy tajemniczego klienta