Polityka klimatyczna

W styczniu 2021 roku zarząd CBM test przyjął założenia dotyczące realizacji celów klimatycznych związanych z redukcją CO2. Plan zakłada 20% redukcję energii elektrycznej koniecznej do realizacji prowadzonych przez nas projektów. Cel ten ma został osiągnięty do końca 2023 roku.

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 9 stycznia 2021


  • Udostępnij: