Oferta badań marketingowych Centrum Badań Marketingowych TEST,

Oferta badań marketingowych CBM Test obejmuje realizacją ilościowych i jakościowych badań marketingowych, analizy danych wtórnych, eksperymenty uczestniczące i badania mystery shopping.

Nasza oferta badań zawiera pełen zakres badań rynku. Realizujemy badania ilościowe i jakościowe w segmentach B2B, jak i B2C. Pracujemy dla polskich i zagranicznych firm.

Stosowane przez nas rozwiązania są wynikiem naszych doświadczeń związanych z badaniami projektowanymi i prowadzonymi dla naszych klientów. Powstały one przy współpracy naszych ekspertów z szefami działów marketingu największych polskim i międzynarodowych firm.

Realizujemy zarówno badania jakościowe jak i ilościowe.

Stosujemy najnowsze dostępne techniki badawcze, CATI, CAWI, badania mieszane

Podstawowym obszarem działalności naszej organizacji są projekty związane z jakością obsługi i satysfakcją klienta. Od wielu lat jesteśmy liderem badań tajemniczego klienta. Co roku realizujemy ponad 40 000 obserwacji tego typu zatrudniając ponad 7 000 audytorów / tajemniczych klientów. Wszystkie badania realizowane są zgodnie z kodeksem MSPA największej organizacji skupiającej firmy realizujące badania jakości obsługi i satysfakcji klienta.

oferta badań marketingowych

Naturalnym uzupełnieniem tej działalności są badania zaangażowania pracowników, klimatu organizacji. Jedynie dobrze zmotywowani i zaangażowanie pracownicy mogą bowiem świadczyć usługi o najwyższym poziomie, a tym samym swoją postawą wpływać na poziom satysfakcji klienta.

Istotnym elementem dobrego funkcjonowania organizacji jest również dobra współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy. Stąd też w naszej ofercie badania satysfakcji klienta wewnętrznego.

Uzupełnieniem naszej oferty jest doradztwo z zakresie budowy i modyfikacji standardów obsługi Klienta. Jest ono realizowane poprzez wnioski i rekomendacje jakie umieszczamy w naszych raportach, ale również poprzez badania empiryczne.

Wypracowanie wysokiej jakości standardu obsługi jest bowiem procesem długotrwałym i skomplikowanym. Procesem, w który powinni być angażowanie pracownicy różnych działów mających kontakt z klientami.

Równie ważny jest również proces wdrożenia opracowanego standardu. To od doboru właściwej drogi wdrożeni zależy czy pracownicy przyjmą i utożsamią się z nowymi zasadami obsługi klienta, czy będą naturalni w swojej pracy, czy też zareagują oporem na wprowadzaną zmianę.

.