Badania dla władz lokalnych

Centrum Badań Marketingowych Test jest firmą proponującą swoim Klientom kompleksowe rozwiązania. Oferta badań dla władz lokalnych zawiera 5 różnych pod względem tematycznym i metodologicznym badań. Wśród proponowanych projektów znalazły się m.in.: satysfakcja z jakości obsługi w Urzędzie, opinia mieszkańców miasta, opinia pracownicza i klimat organizacyjny, klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, czy ostatnio coraz bardziej popularne badania stron internetowych miasta/gminy. Celem niniejszych projektów jest dostarczenie kompleksowej informacji, która może okazać się przydatna zarówno dla rozwoju miasta, jak i poprawy warunków życia jego mieszkańców.

 

Badania dla władz lokalnych

 

Satysfakcja Klientów Urzędu. Jakość obsługi.

Poznanie mocnych i słabych stron funkcjonowania Urzędu. Wskazanie na miejsca, w których konieczne jest wprowadzenie zmian zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu.

 

Mieszkańcy o swoim  mieście / gminie

Władze otrzymują obraz miasta / gminy widziany oczyma mieszkańców. Znajomość opinii to możliwość podejmowania działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Sposób na aktywizację mieszkańców.

Opinia pracownicza i klimat organizacyjny

Poznanie opinii pracowników Urzędu to sposób na poprawę zadowolenia pracowników. Zadowoleni pracownicy to osoby bardziej zaangażowane w swoją pracę, lepiej obsługujące interesantów.

 

Klimat dla  rozwoju przedsiębiorczości

Miasto / gmina uważane przez przedsiębiorców za przyjazne przedsiębiorczości to szansa na wzrost wpływówdo budżetu, zmniejszenie bezrobocia ipoprawę jakości życia mieszkańców.

 

Badanie strony  internetowej Urzędu

Dobrze zaprojektowana strona www to: promocja miasta i regionu, możliwość przyciągnięcia inwestorów i turystów, a także wygodny sposób kontaktu z mieszkańcami.