Wzrasta liczba kont

Wzrasta liczba kont osobistych. Jak wynika z najnowszego raportu Global Findex za rok 2014 przygotowanego przez Bank Światowy 78% Polaków ma konto osobiste. Z danych opublikowanych w raporcie PRNews.pl wynika że 20 największych Polskich banków prowadzi łącznie 28 mln rachunków. Najwięcej z nich 6,3mln prowadzi PKO BP. Jeśli przyjmiemy więc że na 31 mln dorosłych Polaków przypada 28 mln rachunków bankowych, a wskaźnik posiadania rachunków wynosi 78% oznacza to, że średnio każdy dorosły Polak ma do dyspozycji niemal 1,3 rachunku bankowego.

Więcej danych na temat liczby posiadaczy kont: PRNews.pl

  • Autor: Konrad Samula
  • Dodane: 17 kwietnia 2015


  • Udostępnij: