Wielkość próby badania ilościowe

Wielkość próby badania ilościowe  (liczba wykonanych ankiet) jest w prosty sposób związana z wielkością błędu, jaki Zamawiający jest gotowy zaakceptować. Jest także kompromisem pomiędzy wielkością błędu, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować a kosztami, jakie należy w związku z tym ponieść. Poniższa tabela pokazuje, z jakim błędem należy się liczyć, gdy próba wynosi odpowiednio 100, 300, 600 i 1000 i 2000 respondentów, przy założeniu 95 procentowego poziomu ufności.

Wielkość próby

Zakres błędu
100  +/- 10%
 300  +/-6%
 600  +/-4%
 1000  +/-3%
 2000  +/-2,2%