Badania sieci handlowych

CBM Test ma w swojej ofercie pełen zestaw badań, których wyniki mogą być przydatne w procesie zarządzania centrum handlowym, siecią centrów lub sklepów. Ze względu na różnorodność zagadnień w poszczególnych badaniach stosowane są różnorodne metody i techniki badawcze.

Badania sieci handlowych
 

Badania satysfakcji klienta

W trakcie tych badań możliwa jest również weryfikacja skuteczności kampanii informacyjnych i promocyjnych centrum.Realizowane za pomocą badań ilościowych, zazwyczaj prowadzonych techniką P2P na terenie danego sklepu, centrum. Na ich podstawie możliwe jest określenie poziomu zadowolenia klientów z wizyt w danym centrum, jego organizacji, zakresu świadczonych usług, oceny promocji. Dodatkowo możliwe jest określenie profili klientów ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, częstotliwość odwidzi, zwyczaje zakupowe itp.

 

Badania jakości obsługi

Realizowane metodą tajemniczego klienta. Badania te pomagają uzyskać rzetelną i obiektywną informację dotyczącą jakości obsługi Klienta w placówkach danej firmy. Badanie ma na celu zwiększenie efektywności obsługi klienta. Pozwala poprawiać efektywność obsługi klienta oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników. Mocną stroną badania jest obiektywizm – zbierane są fakty, a nie deklaracje.

 

Badania wizerunku centrum / sklepu / działu

Badanie te mogą być realizowane z wykorzystaniem dwóch odrębnych technik, z jednej strony badań ilościowych zazwyczaj ankietowych realizowanych na terenie sklepu, z drugiej badań ilościowych typu FGI / IDI prowadzonych z wybranymi grupami klientów.

 

Badania zasięgu oddziaływania punktu

To badania realizowane metodami ilościowymi, których wynikiem są mapy zasięgu oddziaływania centrum, maksymalne skupiska klientów oraz obszary mniejszej penetracji. Wyniki tych badań pozwalają określić skąd napływają klienci, z wykorzystaniem jakiego typu transportu dostają się do naszego sklepu, w jakich sytuacjach odwiedzają dany punkt. Wiedza uzyskana dzięki badaniom tego typu daje dogodne narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi i promocyjnymi w przestrzeni miejskiej. Pozwala również na zwiększenie liczby klientów poprzez konkretne, punktowe kampanie promocyjne operujące na terenach mniejszej koncentracji obecnych klientów.

 

Analiza danych kasowych

pozwala monitorować średnią wielkość koszyka zakupów, jego zmiany w poszczególnych porach dnia, dniach tygodnia i miesiącach.