Badania wzorców zachowań Klientów

Zasięg oddziaływania, a więc również liczba klientów danej placówki handlowej/ usługowej w sposób wprost proporcjonalny zależy od wielkości obszarów „zasilania” placówki, czyli obszarów dostępności komunikacyjnej. Nie zawsze są to obszary tożsame z obszarami zamieszkania klientów. Wielu z nich odwiedza bowiem sklep/ Centrum Handlowe przy okazji innych codziennych czynności, np. w drodze do lub z pracy, przy okazji spacerów, itp.

 

Poznanie zwyczajów komunikacyjnych Klientów jest cennym źródłem informacji pozwalającej skuteczniej kształtować strategię marketingową i promocyjną danego punktu handlowego, usługowego. Poznanie wzorców zachowań komunikacyjnych pozwala również na określenie ewentualnego odpływu klientów na skutek powstania nowych centrów handlowych. Przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych Test kompleksowy projekt badawczy wzorców komunikacyjnych pozwala zdobyć wszelkie niezbędne informacje wspomagające zarządzanie centrum.

Badania wzorców zachowań Klientów

MARKET PLANNING STUDY

  • Miejsce zamieszkania Klientów
  • Miejscepracy/ nauki Klientów

 

TRADING AREA SURVEY

  • Miejsce skąd bezpośrednio dotarł Klient
  • Sposób w jaki dotarł Klient (środek transportu)
  • Miejsce dokąd udaje się klient
  • Preferowany środek transportu

ANALIZA IMPACT STUDY

 

Do analizy IMPACT STUDY wykorzystuje się metody, związane z określaniem zasięgów oddziaływania istniejących punktów handlowych / usługowych i nowej punktów, wyznaczanych na podstawie:

  • Fizycznej odległości jaką musiał pokonać klient przychodzący do istniejącego punktu handlowego/ usługowego
  • Subiektywnie określanego przez respondentów czasu dotarcie do punktu
  • Stosowanych środków transportu
  • Miejsc, z których wyruszył klient oraz miejsc, do których zmierzał
  • Dostępności komunikacyjnej istniejącego punktu i nowego punktu (analiza przebiegu sieci ulic, analiza przebiegu głównych linii komunikacji miejskiej, dostępności punktów kluczowych – głównych przystanków).