Cykliczne badania satysfakcji klienta

Co raz częściej mamy do czynienie, z sytuacją w której firmy chcą na bieżąco monitorować satysfakcję swoich klientów, aby sprostać tym zadaniom nasz zespół opracował specjalną metodologię dzięki której realizuje cykliczne badania satysfakcji klienta

badania satysfakcji klienta

Cykliczne badania satysfakcji klienta

wymaga nieco innego podejścia niż w przypadku badań prowadzonych w większych interwałach czasowych, co 1 roku co rok.

Różnice leżą w wielu obszarach.

Po pierwsze: cykliczne badania satysfakcji musi posiadać system raportowania pozwalający na bieżąco śledzić uzyskane wyniki, tyko takie rozwiązania pozwalają na pełne wykorzystanie wyników

Kolejna różnica polega w budowie zespołu ankieterskiego. W przypadku cykliczne badania satysfakcji klienta warto jest aby ankiety wykonywał stosunkowo niewielki ciągle szkolony i doskonalony zespół ankieterski.

Oba te rozwiązania mają na celu zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych prac oraz maksymalnie zoptymalizować możliwość wykorzystania wyników.

Na potrzeby realizacji cyklicznych badań satysfakcji klienta opracowaliśmy specjalną aplikację badawczą. Pozwala ona na śledzenie w rybie on-line postępów w realizacji prac. Klienci korzystający z aplikacji mają dostęp do wszystkich najważniejszych parametrów badania już sekundę od zapisania każdej realizowanej ankiety.

Parametry zawierają informacje o efektywności badania, wielkości zrealizowanej próby, podstawowych przyczynach rezygnacji z badania oraz co najważniejsze wstępnych wyników.

Co więcej te same możliwości mają wszyscy dedykowani koordynatorzy regionalni. Oznacza to że są w stanie w sposób ciągły śledzić zmiany poziomu satysfakcji swoich regionów na tle całego kraju oraz innych regionów.

Aplikacja umożliwia oczywiście całą serię analiz wartości poszczególnych pytań, ich rozkładów, przełamań. Wizualizacje graficzne, prezentowanie wyników w ujęciu przestrzennym oraz import wyników w postaci plików pdf lub Excel

W praktyce oznacza to, że osoba odpowiedzialna za projekt na możliwość ciągłego podglądu nie tylko postępów w jego realizacji ale również wyników badania. Daje to znaczącą przewagę w optymalizacji zarządzania kwestiami jakościowymi.

Możliwość obserwacji zmian satysfakcji klienta w sposób narastający i porównywanie wyników w poszczególnych okresach czasowych pozwala na szybkie podejmowanie działań naprawczych. Dotyczy to zwłaszcza najmilszych jednostek przestrzennych, które bezpośrednio mogą oddziaływać na poziom zadowolenia klienta. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość połączenie bazy wyników satysfakcji z wynikami innych badań takich jak np. tajemniczy klient.

Projekt cyklicznego badania satysfakcji klienta został opracowany przez nasz zespół przy istotnym współudziale działu marketingu firmy Renault Polska