Badania tajemniczego klienta – korzyści i zagrożenia

Badania tajemniczy klient korzyści. Specyfika badań tajemniczego klienta powoduje, że każdy wdrażany i realizowany projekt niesie za sobą szereg korzyści dla organizacji, niestety niewłaściwie opracowany lub źle wdrożony może być też dla organizacji pewnym zagrożeniem.

Badania tajemniczego klienta często wywołują nadmierne emocje wśród badanych pracowników. Postrzegania przez nich samego procesu jak i audytujących ich osób jako zagrożenia, próby przejęcia nadmiernej kontroli prowadzi może prowadzić do powstawania szeregu złych emocji związanych z badaniem.

Dlatego tak ważny jest sam proces projektowania i wdrażania badań tajemniczy klient w organizacji. Im większa transparentność projektu, edukacja pracowników na temat celów badań, tym większe korzyści możemy osiągnąć realizując badanie.

Właściwie wdrażając projekt tajemniczego klienta możemy uzyskać za jego pomocą szereg korzyści dla naszej organizacji. Podstawowa korzyść to określenie silnych i słabych stron jakości obsługi naszych klientów. Kolejna to monitoring sposobu organizacji pracy w badanych placówkach, tworzenie się lub brak kolejek, umiejętność pracowników z radzeniem sobie z kolejkami.

Badania tajemniczy klient korzyści

Oprócz zaangażowania pracowników możemy również sprawdzić ich wiedzę na temat sprzedawanych produktów usług oraz chęć dzielenia się tą wiedzą z klienta. Często bowiem pomimo znaczącej wiedzy produktowej sprzedawcy, konsultanci, doradcy klienta niechętnie dzielą się nią z klientami.

Innym istotnym elementem podlegającym badaniu jest zaangażowanie pracowników i ich kultura osobista. Obszary te często wymykają się programom szkoleniowym dla pracowników, są też stosunkowo trudne do wychwycenia w sposób inny niż badania tajemniczego klienta.

Kolejnym obszarem jaki możemy poddać badaniu za pomocą tajemniczego klienta oprócz jakości obsługi jest sposób organizacji naszych placówek. Ocenie możemy poddać plonujący w nich lad i porządek, łatwość poruszania się po nich klientów. Czytelność oznakowania stanowisk, dostępność materiałów reklamowych i promocyjnych itp.

Wiedza ta może być cennym narzędziem przy planach reorganizacji naszych punktów obsługi / sklepów. Badania tajemniczy klient korzyści których nam dostarczą są jednak warte podjęcia próby właściwego ich wdrożenia.

 

Wszystkie realizowane przez nasz zespół projekt są zgodne z regulaminem i zasadami określonymi przez MSPA największą światową organizację skupiającą firmy specjalizujące się w badaniach typu mystery shopping