FGI Focus Group Interview

FGI Focus Group Interview po audycie to technika badawcza, którą można wzbogacić dane ilościowe uzyskane w trakcie badań Mystery Shopping. Polega ona na organizacji moderowanych grup dyskusyjnych analogicznych do tych stosowanych w badaniach jakościowych ( FGI Focus Group Interview). Dzięki swobodnej dyskusji audytorów możliwe jest znaczne poszerzenie wiedzy na temat przebiegu procesu obsługi w danej sieci. Dogłębną analizę mocnych i słabych stron zarówno stosowanych standardów jak i sposobu ich realizacji oraz wyznaczanie nowych kierunków rozwoju procesu obsługi Klienta.

W trakcie badania możliwe jest poszerzenie wiedzy zdobytej w badaniu ilościowym poznanie przemyśleń audytorów, na które nie było miejsca w opisach kwestionariuszowych.

 

FGI Focus Group Interview

W dyskusji możliwe jest poddanie ocenie stopnia swobody z jaką pracownicy realizują standardy obsługi, porównanie ich z tymi z jakimi spotykają się w innych instytucjach o analogicznym charakterze.

Badania jakościowe można realizować w formie tradycyjnych spotkań lub jako FGI On-line. Możliwe jest również zorganizowanie z audytorami indywidulanych wywiadów pogłębionych IDI.

W historii naszej firmy nasz zespół zrealizował kilka set tego typu badań między innymi dla Polskiej Telefonii Cyfrowej, ING Banku Śląskiego, Banku Zachodniego WBK, Banku Ochrony Środowiska, Banku BGŻ, firmy odzieżowej Artman, Banku Millennium Nike Polska i wielu innych