Raporty ON-LINE

Od ponad 10 lat nieustannie rozwijamy nasz system raportowania wyników badań tajemniczego klienta w postaci interaktywnej bazy danych z dostępem ON-LINE (e-shopper©). Aplikacja w postaci bazy zawiera:

  • Dane metryczkowe: adres placówki, zgłaszany problem (rodzaj scenariusza), data i godzina wywiadu, itp.
  • Dane wystandaryzowane: zero – jedynkowe: informują o wystąpieniu lub nie wystąpieniu danego zachowania, zdarzenia (np.: polecenie danych usług, informowanie o poszczególnych elementach oferty, itp.) oraz skale ocen: informują o natężeniu danego zachowania (np.: udzielenie pełnej informacji).
  • Wszystkie wprowadzone dane mogą być dodatkowo prezentowane graficznie w postaci wykresów (np. ranking sklepów).

raport-online

Baza obserwacji opracowana jest z wykorzystaniem technologii Php, z wykorzystaniem bazy danych MySQL. Baza dostępna jest za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Dzięki wielowarstwowej konstrukcji istnieje możliwość ograniczania dostępu do wybranego zakresu danych już na poziomie logowania się w Panelu.

Prosty w obsłudze intuicyjny panel sterowania zapewnie dostęp do wyników średnich dla wybranego zakresu danych, np. cała baza, wybrany region, wybrane miasto, wybrany sklep

Wyniki obserwacji prezentowane są na poziomie wartości średnich liczonych dla danego zakresu obserwacji np. obszar geograficzny (cała Polska, region miasto), zakres czasowy, itp.. Dodatkowo istnieje możliwość podglądu wyników konkretnej obserwacji oraz ze wszystkimi składowymi oceny

Więcej o badaniach w których wykorzystujemy ten rodzaj raportowania