Kultura i klimat w organizacji

Każda organizacja charakteryzuje się pewnym specyficznym dla siebie klimatem (atmosferą), który ma niebagatelny wpływ na efektywność jej funkcjonowania i skuteczność realizacji wyznaczonych celów. Istnienie harmonijnego środowiska pracy działa mobilizująco i sprzyja rozwojowi. Pracownicy z zapałem i zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania. Praca nie jest dla nich jedynie narzędziem do osiągania innych celów, ale staje się wartością samą w sobie. Atmosfera pracy ma znaczenie nie tylko dla jakości działań, ale także dla wizerunku firmy. To pracownicy kontaktują się z klientem i między innymi od ich opinii, sposobu obsługi, zachowania zależy, jak organizacja jest postrzegana przez otoczenie. Tylko usatysfakcjonowani pracownicy są w stanie głęboko zaangażować się w sprawy firmy i w rezultacie doprowadzić do pełnego zadowolenia klientów.

Budowanie dobrych stosunków i dbanie o klimat w miejscu pracy sprzyja rozwojowi firmy. Organizacje aby przetrwać, muszą współdziałać z otoczeniem, dostosowywać się do jego zmian, a więc same ulegać przemianom. Tylko dobra atmosfera w miejscu pracy sprzyja wprowadzaniu zmian, a tym samym wspiera rozwój firmy. Zadowoleni pracownicy tworzą zgrany zespół, chcą więcej osiągać, tworzą pozytywny wizerunek firmy. Są kreatywni, zdolni do wymyślania i wdrażania niekonwencjonalnych pomysłów i metod. Podobnie jest na rynku pracy: firmy, o których, krąży dobra opinia, mogą wybierać wśród najlepszych kandydatów.

Zanim jednak podejmie się jakiekolwiek działania, warto zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami. Aby zmieniać, najpierw należy posiadać informacje o tym, co w tym konkretnym przypadku sprzyja, a co utrudnia budowaniu dobrej atmosfery. Dopiero wówczas można naprawiać, to co źle działa:

 • Jaka jest atmosfera w firmie obecnie? Czy sprzyja dobrej pracy?
 • Na ile pracownicy są zadowoleni z pracy, z organizacji miejsca pracy, z relacji ze współpracownikami?
 • Co i w jakim stopniu przeszkadza im wykonywać swoje obowiązki?
 • Jakie dolegliwości w firmie widzą pracownicy? Jak postrzegają przyszłość firmy? Czy swoją przyszłość wiążą z firmą? Czy poleciliby komuś pracę w firmie?
 • Czy pracownicy znają misję firmy, cele i zadania swego działu? Czy widzą swój wkład w realizację tych celów?
 • Czy pracownicy czują się w wystarczającym stopniu poinformowani o tym, co dzieje się w firmie? Skąd czerpią tego typu informacje?
 • Co pracownicy sądzą o pensjach, przyznawanych premiach i innych nagrodach? Co motywuje ich do dobrej pracy?
 • Jak pracownicy oceniają szkolenia proponowane im przez firmę? Jakich szkoleń im brakuje?
 • Jak pracownicy oceniają swoich bezpośrednich przełożonych pod względem ich wiedzy i fachowości, umiejętności kierowniczych, innowacyjności, otwartości na pomysły pracowników?
 • Czy pracownicy czują, że mogą swobodnie wypowiadać się w kwestiach związanych z ich pracą?
 • Na ile mogą nie zgodzić się z bezpośrednim zwierzchnikiem w sprawach pracy?
 • Czego pracownicy oczekują od firmy? Co by w niej zmienili?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostarczają dobrze przeprowadzone badania klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej, które znajdują się w ofercie naszej firmy.