Satysfakcja z pracy

Jak wiemy satysfakcja pracowników, satysfakcja z pracy to istotne czynniki mające wpływ na efektywność i jakość ich pracy. Poniżej wyniki poziomu satysfakcja z pracy polskich pracowników i osób pracujących w innych krajach Europy.

 

Zmniejszyła się satysfakcja z pracy Europejczyków

Źródło: 24.04.2014

 

53 proc. Europejczyków uważa, że warunki pracy w ich kraju są dobre; jednocześnie 57 proc. sądzi, że w ciągu ostatnich pięciu lat pogorszyły się one – wynika z badania Eurobarometru. 57 proc. Polaków źle ocenia warunki pracy panujące w naszym kraju

 

Najnowsze badanie Eurobarometru dotyczące wpływu kryzysu na warunki pracy w UE pokazało, że w ciągu ostatnich pięciu lat satysfakcja z pracy Europejczyków spadła. Jednocześnie badanie ujawniło duże różnice w tym zakresie między poszczególnymi krajami UE.

Polacy w większości (57 proc.) źle oceniają warunki pracy panujące w naszym kraju; przeciwnego zdania jest 38 proc. a 4 proc. nie ma zdania na ten temat. Większość polskich respondentów – 46 proc. – oceniła też, że w ciągu ostatnich lat warunki pracy w Polsce pogorszyły się; 32 proc. sądzi, że nie uległy one zmianie, a 17 proc. jest zdania, że uległy poprawie.

Satysfakcja z pracy

Polacy są jednocześnie w większości zadowoleni z wymiaru czasu pracy oraz z relacji między pracą a życiem prywatnym – odpowiednio 79 proc. i 71 proc. zadowolonych.

Najgorzej warunki pracy panujące w ich kraju oceniają Grecy – tylko 16 proc. ocenia je pozytywnie – a także Chorwaci (18 proc. ocen pozytywnych), Hiszpanie (20 proc. zadowolonych), Włosi (25 proc. zadowolonych), Bułgarzy (31 proc. ocen pozytywnych), a także Słoweńcy, Portugalczycy i Rumunii (po 32 proc. zadowolonych)

77 proc. badanych Europejczyków jest zadowolona ze swych własnych warunków pracy. Jednak badanie Eurobarometru ujawniło bardzo duże różnice pod tym względem w poszczególnych krajach UE; od 94 proc. zadowolonych ze swych warunków pracy w Danii do 38 proc. zadowolonych w Grecji.

Najwyższy poziom zadowolenia z indywidualnych warunków – zaraz po Duńczykach – mają w UE pracownicy w Austrii i Belgii (90 proc.), a także w Finlandii (89 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii i Estonii (88 proc.).

Badanie unijnego urzędu statystycznego będzie podstawą dyskusji na temat działań UE dotyczących warunków pracy podczas konferencji, która odbędzie się 28 kwietnia w Brukseli.

„Ochrona dobrych warunków pracy w UE to po prostu troska o kapitał ludzki Unii. Mamy ogromy dorobek, jeśli chodzi o prawne i polityczne gwarancje w tym zakresie, co owocuje wysokim poziomem zadowolenia z pracy wśród europejskich pracowników. Jednak istnieje obawa i realne ryzyko, że warunki pracy mogą stać się jedną z ofiar kryzysu” – powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor, cytowany w komunikacie Komisji Europejskiej.

W związku z tym – podkreślił Andor – wszyscy razem, kraje członkowskie, związki zawodowe i organizacje pracodawców, muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić i wzmocnić ochronę warunków pracy w UE.

W badaniu pod pojęciem „warunki pracy” uwzględniono: czas pracy, jej organizację, bezpieczeństwo i higienę pracy, reprezentację pracowników oraz ich relacje z pracodawcą.

Badanie zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich UE w dniach 3-5 kwietnia br. na reprezentatywnej grupie liczącej ponad 26,5 tys. osób, z którymi przeprowadzono rozmowy telefoniczne w ich ojczystych językach. W Polsce badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Jak badać satysfakcję?