Badania opinii pracowniczej

Badania opinii pracowniczej i badanie klimatu organizacyjnego pozwala na dokładne opisanie poszczególnych elementów kształtujących atmosferę w firmie. Pokazuje czy i gdzie istnieją nieporozumienia. Ponieważ sięga głębiej, aż do źródeł konfliktów, daje odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby im zaradzić

Poniżej przedstawiono powody, dla których uważamy tego typu badanie za najbardziej odpowiadające potrzebom firmy

Stopień satysfakcji z pracy

  • Badanie pozwoli określić ogólne zadowolenie pracowników z obecnego miejsca pracy, jak i zadowolenie z organizacji tego miejsca.
  • Opisane zostaną „dolegliwości” w miejscu pracy, czyli to, na czym, zdaniem pracowników, polegają główne niedogodności w firmie.
  • Identyfikacja przyczyn niezadowolenia z pracy jest szansą poznania tego, co pracownika martwi i niepokoi, by następnie rozwiać jego obawy i zapobiec ich powstaniu w przyszłości.
  • Dla wysokiej satysfakcji z pracy niezbędna jest świadomość podziału kompetencji. Opisane zostanie, na ile pracownicy wiedzą, co należy do zadań innych, a co do ich własnych.
  • Pracownicy dokonają oceny systemu wynagrodzeń, premiowania oraz warunków socjalnych w firmie, co pozwoli stwierdzić, na ile czynniki te są akceptowane przez pracowników.
  • Obciążenie pracą to kolejny czynnik determinujący, czy pracownicy będą zadowoleni z działalności w firmie. To także zostanie sprawdzone w badaniu.
  • W wyniku badania zostanie sporządzona mapa percepcyjna pokazująca, co dla pracowników jest ważne w pracy i na ile firma zapewnia im te warunki.

Badania opinii pracowniczej

 

 

Zobacz też badania satysfakcji pracowników